• Hurtowy i detaliczny
    skup złomu stalowego,
    złomu żeliwnego oraz metali kolorowych

O firmie


Nasza Firma istnieje od 2004 roku

Zajmujemy się szeroko rozumianym hurtowym i detalicznym skupem złomu stalowego, złomu żeliwnego oraz metali kolorowych.
Handlem hurtowym zajmujemy się na terenie całej Polski, natomiast handlem detalicznym na terenie województwa śląskiego, głównie w miastach takich jak: Chorzów, Świętochłowice, Ruda śląska, Bytom, Katowice.

Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności i transportu w zakresie zbierania odpadów.

Od czasu rozpoczęcia działalności pozyskaliśmy wielu stałych klientów, m.in. ArcelorMittal, PKP Intercity, Toensmeier Południe Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A.


Naszymi odbiorcami są huty w Polsce i zagranicą.


W oddziale Firmy posiadamy najazdowe wagi samochodowe do 35 ton, precyzyjne wagi elektroniczne do ważenia złomu metali kolorowych oraz platformowe wagi do ważenia złomu stalowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i zwiększając konkurencyjność Firmy zainwestowaliśmy w zakup specjalistycznych maszyn takich jak nożyce do cięcia złomu Kajman 450L, maszyna do recyclingu kabli Bobr, maszyna przeładunkowa Sennebogen oraz koparko-ładowarka, dzięki której możemy dokonywać załadunku i rozładunku poza terenem Firmy. Posiadamy też spektromert X-MET, dzięki któremu możemy na miejscu dokonać pomiaru i analizy różnego rodzaju materiału. Istnieje również możliwość dojazdu do Klienta w celu dokonania takiego pomiaru.

Posiadamy również pojemniki samowyładowcze, które znacznie ułatwiają transport i segregację złomu. Dysponujemy dwoma samochodami ciężarowymi – hakowcami oraz dwoma mniejszymi samochodami umożliwiającymi przewóz złomu, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko dojechać do Klienta i odebrać złom.


Serdecznie zapraszamy do współpracy


Nasza wykwalifikowana kadra pomoże Państwu rozwiązać każdy problem dotyczący złomu stalowego i metali nieżelaznych.Aktualnie NIE złomujemy samochodów.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Art. 43a.

1. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego i dla przyjmującego odpady.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) określenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, z którego powstał odpad, oraz źródło pochodzenia,

2) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przekazującej odpady .

3. Osoba przekazująca odpady metali jest obowiązana do okazania dokumentu , o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w celu potwierdzenia jej tożsamości.

4. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany odmówić przyjęcia odpadów metali w przypadku, gdy osoba przekazująca te odpady odmawia okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

5. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany przechowywać wypełnione formularze przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono.

6. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany przedstawić przechowywane formularze na żądanie organów przeprowadzających kontrolę, Policji, straży miejskiej i służb ochrony kolei.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Aktualne decyzje 30.04.2018 - plus historia

       

Karta Przekazania Odpadów

       
Dotacje z Unii Europejskiej

Masz inne pytania?

Skontakuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

cww trust seal